+48 600211753 biuro@ostalowskibhp.pl

Szkolenia i kursy BHP i P.POŻ

Centrum Szkoleń i Usług BHP Sławomir Ostałowski posiada status Placówki Kształcenia Ustawicznego zgłoszony do Kuratorium Oświaty, oraz zatwierdzony przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego pod nr 1/2006 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r., w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.). Wykonujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. między innymi szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych, w siedzibie Centrum Szkoleń i Usług BHP Ostałowski, w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę, jak również szkolenia wyjazdowe w formie instruktażu, seminarium, kursu, oraz samokształcenia kierowanego

Organizujemy szkolenia (kursy, seminaria) o następującej tematyce: 

  • BHP Pracodawcy, kadra kierownicza, brygadziści oraz wszystkie grupy zawodowe
  • Pracodawcy wykonujący zadania służby bhp
  • Pracowników służb bhp
  • BHP wszystkich grup zawodowych
  • Pierwsza pomoc z ćwiczeniami na fantomie
  • Ochrona przeciwpożarowa,
  • SZKOLENIE ZAKŁADOWYCH GRUP W ZAKRESIE ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW
  • SZKOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ ZABEZPIECZANIEM, KONSERWACJĄ I USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
  • Szkolenie dla pracowników pracujących na wysokości „Dobór i stosowanie sprzętu do prac na wysokości”